Studentské aktivity

Studentské aktivity jsou duší Majálesu - zapojit se do příprav a organizace můžeš jako jednotlivec, spolek nebo školní tým.

Ostravský Majáles je postaven na konceptu velkolepé oslavy studentství a studentského života. Propaguje filozofii celoživotního vzdělávání a spolupráce pozitivní formou.

Takového konceptu se logicky účastí studenti ze všech základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol, v našem případě celého Moravskoslezského kraje.

Vyzdvihujeme mimořádné studentské osobnosti či studentské týmové počiny daného roku.

V rámci širšího programu Majálesu je organizováno několik dílčích akcí v různých oborech / disciplínách.

Vyvrcholením oslav je pak hlavní den, který se skláda ze dvou klíčových částí - Majálesového průvodu a Majáles Open-Air festivalu.

V letošním roce se konečně Ostrava dočká plnohodnotného open-air festivalu v podobě, v jaké jej znají studenti z Prahy, Brna či Hradce Králové. Každé studentské město má ale svou duši a svůj genius loci. Ostrava má jednoznačně potenciál mít jednou největší Majáles v celé ČR ... a jestli to bude už tento rok, ukáže nedaleká budoucnost.

Dolní oblast Vítkovce je mimořádným prostorem, který může takto pojatý projekt úspěšně pojmout.

Těšíme se na úvodní ročník Ostravského Majálesu a těšíme se na vaši spoluúčast v tomto projektu. Jsme vám k dispozici na e-mailu:

ostrava (at) majales.cz