Studentské aktivity

Studentské aktivity jsou duší Majálesu - zapojit se do příprav a organizace můžeš jako jednotlivec, spolek nebo školní tým.

Ostravský Majáles je postaven na konceptu velkolepé oslavy studentství a studentského života. Propaguje filozofii celoživotního vzdělávání a spolupráce pozitivní formou.

Takového konceptu se logicky účastí studenti ze všech základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol, v našem případě celého Moravskoslezského kraje.

Vyzdvihujeme mimořádné studentské osobnosti či studentské týmové počiny daného roku.

V rámci širšího programu Majálesu je organizováno několik dílčích akcí v různých oborech / disciplínách.

Vyvrcholením oslav je pak hlavní den, který se skláda ze dvou klíčových částí - Majálesového průvodu a Majáles Open-Air festivalu.

V letošním roce se konečně Ostrava dočká plnohodnotného open-air festivalu v podobě, v jaké jej znají studenti z Prahy, Brna či Hradce Králové. Každé studentské město má ale svou duši a svůj genius loci. Ostrava má jednoznačně potenciál mít jednou největší Majáles v celé ČR ... a jestli to bude už tento rok, ukáže nedaleká budoucnost.

Dolní oblast Vítkovce je mimořádným prostorem, který může takto pojatý projekt úspěšně pojmout.

Těšíme se na úvodní ročník Ostravského Majálesu a těšíme se na vaši spoluúčast v tomto projektu. Jsme vám k dispozici na e-mailu:

ostrava (at) majales.cz

cc-brno-studenttymy

Studentské týmy

Pro každou univerzitu hledáme koordinátora pro Majáles, který je styčným důstojníkem aktivit v rámci dané školy - koordinuje volbu krále, královny a dílčí akce, vede svůj tým. Ty se pak přímo starají jak o podobu doprovodných akcí, tak podobu své části průvodu a zóny ve studentském městě na Majáles Open-airu.

cc-brno-studentkapely

Studentské kapely

Velká klubová akce, kde probíhá finálový večer o postup na samotná pódia v hlavní den akce Majálesu. 2 kapely (jedna vysokoškolská a druhá středoškolská) si jako hlavní cenu odnesou den ve studiu s českým špičkovým producentem.

cc-brno-debata

Královská debata

Akce probíhající v odpoledních hodinách v sále nebo přednáškové místnosti. Zástupci jednotlivých univerzit (Král a Královna) debatují nad různými tématy týkající se nejen studentského života za podpory svých družin. Kromě moderátorů se přijímají samozřejmě také otázky z řad publika.

cc-brno-majka

Stavění májky

Stavba Máje v centru Ostravy na Masarykově náměstí oficiálně startuje Majálesový měsíc studentů, odsud také vyráží Majálesový průvod v hlavní den oslav.

cc-praha-beerpong3

Doprovodné akce

Studenti organizují dle vlastních námětů - např. UniParty, Soft Kingdom, Majáles Band Contest, Benefiční sportovní akci a mnoho dalších.